Hack CF-Wall Cf-Hack Au-Hack per Audition

Tải về và giải nén ra :
Ban đầu khi Click đúp vào ModxCFVN.exe nó sẽ hiện lên 1 bảng thông báo lỗi [Mutimedia Player] thì cứ bấm OK
*****Hack CrossFire VietNam 1032*****
1.Mở bản hack lên nhấn vào nút START HACK !
2.Vào game CF nhấn INSERT để hiển MENU hack!
3.Nhấn các phím mũi tên để bật/tắt các chức năng!
-Chú Ý :
+Tên gốc của bản hack là ModxCFVN.exe nếu bạn
đổi tên khác bản hack sẽ không hoạt động!
Download :
http://mega.1280.com/file/PWHD3RGH/
http://hsnsl.net/link/48966077
http://www.mediafire.com/?mnzngztznnw
http://hsnsl.net/link/26733397
http://hsnsl.net/link/21975485
http://mega.1280.com/file/5OSM6FQG/
http://dumpmy.info/files/1TJBNKRH/ModxCFVN.zip
http://www.mediafire.com/?dnmymdjmxh5
http://hsnsl.net/link/4433686