Hack Au 6070, 6071, 6072, 6073, 6069, 6068, 6067, 6066 HNModz 1.9, 1.8, 1.7

Hack Au 6070, 6071, 6072, 6073, 6069, 6068, 6067, 6066 HNModz 1.9, 1.8, 1.7 - Hack CF-Wall Cf-Hack Au-Hack per Audition - Hack CF-CrossFire-Hack wall CF-Hack Audition-Hack per Au-Auto Cheat Game
Hướng dẫn :
Sau khi đăng nhập xong ấn F8.
Không có lic :
Có chức năng patch BU, hack del , nói bậy , killboss, hack per ko có tháo băng ( vẫn có thể nhảy được FreeStyle = F11 ).
-------------------
Có lic:
Auto 1k : Capslock Bật, F12 tắt.
Chỉ auto được 1 phím số 4 duy nhất, dùng kèm với chức năng 1k Auto Ctrl : Dùng cho Nhảy Beatrush, F5 Bật, F6 Tắt Auto Space : F3 Bật, F4 tắt, dấu + bên phím phụ để giảm delay, dấu - bên phím phụ để tăng delay
Mấy cái auto này hỗ trợ kill boss là chính, nên xin đừng so sánh với các chương trình auto khác.
Canh per : Phím Window
Có thêm 2 loại vạch căn per dễ nhìn điểm per, ai thích dùng thì dùng
Cơ bản các chức năng vẫn như cũ.
Có thêm tính năng alt tab đc 20s+ thêm chức năng kill boss VIP + thi đấu BU
Kill Boss VIP thì có 1k, nếu kết hợp auto 1k ( đúng nhịp ), auto space, auto ctrl, + nhảy những bài boss BU thì .... chỉ cần ấn 1 nút rồi đứng chơi cả trận là có den rồi
Thi đấu BU thì cũng dựa theo cái kia thôi, hỗ trợ tất cả các bài BU, kèm thêm file chống hack dis cấp 8. Ai có dịp sử dụng sẽ biết