Hack Au 6072, 6071, 6070, 6069, 6068, 6067, 6066 6065 - Hack beat up

Hack Au 6072, 6071, 6070, 6069, 6068, 6067, 6066 6065 - Hack beat up - Hack beat up - Hack CF-Wall Cf-Hack Au-Hack per Audition - Hack CF-CrossFire-Hack wall CF-Hack Audition-Hack per Au-Auto Cheat Game

Hướng dẫn

Đây là bản Auto BU rất pro, nhiều bài lv3

Khi down về các bạn chỉ cần chạy file Auto party.exe
Vào Au như bình thường, bấm F11 và F12 đễ chọ bài hát thích hợp
F9 Bắt đầu AutoBU
F8 Tạm dừng AutoBU

Lưu ý : bấm F9 để hack rồi bấm F11 Và F12 chọn nhạc đúng bài hát trong Au và nhấn Enter nó mới hack đc
Download Link :
pass giải nén : www.hsnsl.net
http://www.mediafire.com/?0mzijwijiyz
http://mega.1280.com/file/FWJXYD0G/