Hack CF Nice Sniper 1039, 1038, 1037, 1036

Hack CF Nice Sniper 1039, 1038, 1037, 1036 - Hack CF-Wall Cf-Hack Au-Hack per Audition - Hack CF-CrossFire-Hack wall CF-Hack Audition-Hack per Au-Auto Cheat Game
[update] nicesniper 1036 by Keiven & BluSky007
Link down:
www.hsnsl.net/hackcf/nicesniper-1036
Link dự phòng:
www.hsnsl.net/hackcf/nicesniper-1036-link2
Hướng dẫn sử dụng
Bấm G : thấy tên Ghost và Ghost
Bấm alt : full balo
Bấm F1--->F8 : độn thổ các map
Bấm F9 : Tàn Hình
Bấm F10 : Speed x2 x4
Bấm F11 : Wall Cham
Update chức năng bắn ko giật liên phanh - Chức năng này sẽ bị lỗi trên 1 số máy.
Để sử dụng cần tắt hết Yahoo,Web, Ct Diệt Virus > Nếu vần lỗi thì tắt chức năng này đi
F12 : Tắt Liên Phanh Nạp Đạn,Tat Wall,Tắt Map
- : Liên Phanh Súng và Dao
+ : Liên Phanh Rìu
Home : Kick Tự Do
tk free
sniper001--->sniper040